Leefregels

gedragsregels Goede afspraken maken goede vrienden Je komt op tijd naar school, ook de kleutersWie te laat komt stoort de lessen.Eens op de speelplaats blijf je op de speelplaats en loop je niet meer buiten de schoolpoort.(Leerlingen die 5 minuten of meer te laat komen, melden zich op het secretariaat)) Er wordt van je verwacht […]

gedragsregels

Goede afspraken maken goede vrienden

 • Je komt op tijd naar school, ook de kleuters
  Wie te laat komt stoort de lessen.
  Eens op de speelplaats blijf je op de speelplaats en loop je niet meer buiten de schoolpoort.
  (Leerlingen die 5 minuten of meer te laat komen, melden zich op het secretariaat))
 • Er wordt van je verwacht dat je het materiaal, dat je mag gebruiken, respecteert: gebouwen, meubels en de eigendom van de klasgenoten. Je neemt niets weg uit de klas of van een andere leerling, ook niet voor even.
  Je rommelt niet in de bank van een medeleerling.
 • -Boeken en studiemateriaal worden gratis ter beschikking gesteld door de school (uitgezonderd abonnementen op boeken en tijdschriften)
  In de boeken wordt niet geschreven. Materiaal en boeken die opzettelijk beschadigd zijn, moeten worden vergoed.
  Huistaken maak je op een nette tafel, dan blijven alle boeken proper.
 • Alle schoolgerei hoort thuis in een stevige schooltas of degelijke rugzak, maar bij voorkeur in een tas met tussenschotten.
  Voor turnkledij gebruik je een sportzak.
 • Fietsen horen thuis in een fietsenrek of op de daarvoor bestemde plaats, ook de rijwielen van de kleuters.
 • Tijdens de speeltijd loopt er niemand in de gangen of klassen. Indien je iets vergeten bent, vraag je toestemming aan de leerkracht met toezicht om het te gaan halen. Wie ziek is en tijdens de speeltijd niet buiten mag, brengt een ondertekend briefje mee van thuis.
  Niemand verlaat de school tijdens de lesuren, tijdens de speeltijd of tijdens de middagpauze, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toelating wordt gegeven door de ouders en door de directie.
 • In de eetzaal houdt iedereen zich aan het tafelreglement.
 • -pgegeven huistaken worden stipt uitgevoerd. Gebruik je agenda voor je aan je werk begint. Wie zijn taken niet maakt, kan zich aan een extra taak verwachten.
 • De leerlingen van 1L, 2L en 3L laten dagelijks hun agenda handtekenen. De leerlingen van 4L, 5L en 6L doen dit minstens wekelijks.
 • Je bent beleefd tegen iedereen. Je uitleven mag, maar houd rekening met de anderen.
  Je verleent voorrang aan bezoekers of leerkrachten in de gang of op de trap.
  Je verontschuldigt je wanneer je niet beleefd bent geweest.
 • Indien er strafwerk wordt gegeven, dient dit gehandtekend te worden door minstens één van de ouders.
  Handtekeningen nabootsen is verboden.
 • Turnkledij hoort op school. Het wordt elke vakantie, van minstens een week, mee naar huis genomen en gewassen. De eerste lesdag is het terug op school aanwezig.
  Wanneer je erg bezweet bent geweest, neem je je turngerief ook mee naar huis om te wassen.
 • Je hebt recht op een veilige omgeving in en rond de school. Daarom houden wij ons aan de reglementering. Bij het verlaten van de school worden de instructies van de begeleidende leerkracht nauwkeurig opgevolgd aangaande het vormen van de rijen: voor de Beekstraat, Rerum Novarumlaan of Cardijnwijk.
  Je bent voorzichtig als je naar huis rijdt of stapt en je neemt de kortste of veiligste weg.
 • Iedere leerling kan met zijn specifieke vragen of opmerkingen terecht bij zijn leerkracht, de andere leerkrachten of bij de directie.
 • Dit schoolreglement wordt door iedereen nageleefd naar de letter en naar de geest, en is onlosmakelijk verbonden met de grondgedachte van het opvoedingsproject van de school.
 • Regels op de speelplaats
 • Veiligheid:
  Ik speel voorzichtig dan doe ik niemand pijn.
  Respect:
  Ik speel op de speelplaats zoals het hoort.
  Ik ben eerlijk tijdens het spel.
  Ik gooi mijn afval in de juiste afvalbak.
  Verantwoordelijkheid:
  Ik stop met spelen en ga naar de rij als de bel gaat.
  Ik luister als de juf of meester mij iets vraagt of zegt.
 • Regels in de toiletten
  Veiligheid:
  Ik doe de deuren zachtjes dicht.
  Respect:
  Ik laat kinderen op het toilet met rust (privacy).
  Ik gebruik graag een proper toilet (doorspoelen).
  Verantwoordelijkheid:
  Ik verlaat na gebruik de toiletten.
  Ik gebruik water en doekjes enkel waarvoor het dient.

kleding

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie verboden worden. Wij vragen aandacht voor degelijk en veilig schoeisel (sandalen met riempjes) en verzorgde kledij. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.
In de klassen is het verboden om een hoofddeksel te dragen: petten; sjaals, mutsen,
…blijven in de gang bij de jassen.
Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor verlies en kwetsuren ten gevolge van het dragen van juwelen.
Make-up kan in geen geval. .

persoonlijke bezittingen

GSM op school
Kinderen hebben op school of op schooluitstap geen GSM nodig. Laat dit bij voorkeur thuis. Indien kinderen toch een GSM bijhebben, blijft die in de boekentas. Als een GSM in de klas wordt opgemerkt, heeft de leerkracht het recht deze af te nemen en wordt die pas op het einde van de dag teruggegeven.
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstal of beschadiging.

Waardevolle voorwerpen of geld
Laat die dingen bij voorkeur thuis. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstal of beschadiging. Schade kan mogelijk gedekt worden door een familiale polis. De school neemt hier echter nooit initiatief.

Speelgoed
Kinderen brengen geen eigen speelgoed mee naar school tenzij hierover een afspraak is met de leerkracht.
De school biedt speelgoedkoffers aan met ballen, springtouwen, …
Aan rages (spinners, pokémonkaarten, …) doet de school niet mee.

Milieu op school – gezondheid

Wij werken mee aan een beter leefmilieu door het gebruik van een brooddoos, een koekendoos en een drinkbus (en/of plastic flesje). Overal de naam erop.
Op school drinken we enkel water en melk, frisdrank en snoep brengen we niet mee.
Woensdag is fruitdag, dan eten we alleen maar fruit of groenten.
Op de andere schooldagen promoten we ook fruit en groenten.

verjaardagen

Een van de hoogtepunten in het leven van elk kind is zijn verjaardag. In de klassen willen we hierop inspelen door een liedje te zingen, een gepast versje ten tonele te voeren en naargelang de leeftijd krijgt de jarige een kroontje, een felicitatie, een applaus en … een dikke zoen.

Geschenkjes?

De kleuter krijgt een paar dagen op voorhand een ’traktatiepot’ mee naar huis. In de pot steken de ouders de traktatie van hun kind.
Er mag geen chocolade, snoep, chips, drankjes, cadeautjes, … meegegeven worden.
In de lagere school willen we de kinderen leren dat niet het geschenk de aandacht moet krijgen, maar wel de persoon die jarig is. We brengen dus geen verjaardagsgeschenk mee. Ook geen cake of taart of koek, … Indien uw kind dit toch meebrengt, moeten we dit spijtig genoeg terug meegeven. Anders is dit niet eerlijk ten opzichte van de leerlingen die zich wel aan de afspraken houden.

eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Het schoolteam heeft een pestactieplan uitgewerkt.

bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Kleuterturnen wordt gegeven in het Parochiaal centrum of op de speelplaats.

Lessen bewegingsopvoeding in de sporthal van Tisselt.

Hiervoor hebben de kinderen nodig:

 • een zwarte of blauwe short
 • een witte T – shirt met het logo van de school
 • turnpantoffels

Voor sommige lessen vraagt de turnleerkracht ook een jogging en looppantoffels.De kinderen kleden zich om voor en na de les. Zo moeten ze niet met bezwete kleding blijven rondlopen

zwemmen

Wie?

 • 3 KL + 1L t/m 4L gaan om de 14-dagen zwemmen
 • 5La/b gaan in de 1ste trimester om de 14 dagen zwemmen.
 • 5La/b + 6L gaan beurtelings zwemmen in de 2de en 3de trimester

Hiervoor hebben de kinderen nodig:

 • een badpak of zwembroek
 • 2 handdoeken (met naam)
 • kam of borstel
 • een zakdoek

huiswerk

Wij oordelen dat huiswerk in de eerste vier leerjaren van de lagere school vooral een attitudevorming is. Daarom bouwen wij stapsgewijs de inhoud en de hoeveelheid op.
In het eerste en het tweede leerjaar blijven de dagelijkse leesbeurten belangrijk en noodzakelijk.

Huistaken zijn belangrijk omdat :

 • ze een kans zijn om de theorie uit de klas levensecht te maken
 • om iets te memoriseren of in te oefenen
 • om het zelfstandig werken en leren leren in de praktijk om te zetten
 • omdat ouders zo de kans hebben om hun kind te volgen

Af en toe krijgt de leerling een taak met ‘moet-jes’ en ‘mag-jes’.

Dwing uw kind niet om de ‘mag-jes’ te maken. Motiveren kan natuurlijk wel.

Noteer in het agenda wanneer uw kind veel te lang aan het huiswerk bezig is en bespreek dit met de leerkracht.

agenda van uw kind

De leerlingen noteren hun taken en lessen in een agenda.

Het is wenselijk dat u, ouders, de schoolagenda van uw kind dagelijks nakijkt. In het eerste, tweede en derde leerjaar vragen we het agenda dagelijks te handtekenen, vanaf het vierde leerjaar zal wekelijks moeten volstaan. Zo stimuleert u uw kind om stipt te zijn.

Eventuele mededelingen, vragen (of opmerkingen) mogen in het agenda genoteerd worden. Er is ruimte voorzien bij opmerkingen voor nota’s.

Voor de kleuters hanteren wij het ‘heen – en weerschriftje’ : hierin kunnen de eventuele bekommernissen van de juf en / of van de ouders geschreven worden

rapporteren over uw kind

Ongeveer elke zeven à acht weken zal uw kind met een rapport naar huis komen, zodat jullie een totaaloverzicht krijgen van de prestaties van uw kind over een ruimere periode.

Ook het gedrag van uw kind wordt op het rapport weergegeven. Dit vinden wij zeer belangrijk.

Een vergelijking van de vorderingen over de maanden heen is steeds zinvol. Waardeer de inzet van uw kind en bemoedig dit steeds.

Neem eventueel contact op met de leerkrachten of de directie.