Opvoedingsproject

Deze visietekst werd samengesteld door een klein hecht team met een groot hart voor elk kind.
Iedereen is welkom, ook jij.

geLOVEn: ‘Vele kleine druppels maken een grote plas.’

In Sint-Jan hechten wij veel belang aan:

 • waarden en normen in een hedendaagse Christelijke context
 • respect voor elkaar en voor elke geloofsovertuiging
 • geLOVEn in jezelf en in elkaar
 • iedereen is uniek
 • een hart hebben voor…

Goesting: ‘Ga je mee met ons op reis? Je rugzak dragen we samen 😉.’

In Sint-Jan hechten we veel belang aan:

 • kwaliteitsvol onderwijs
 • samen leren, ontdekken, spelen, beleven, …
 • elk kind is anders maar wij nemen iedereen mee op onze Sint-Jan reis
 • doelgericht werken: klaarstomen voor het secundair onderwijs en de wereld

Enthousiasme: ‘Samen stralen we STERk’

In Sint-Jan hechten we veel belang aan:

 • iedereen mag stralen
 • je goed in je vel voelen is een voorwaarde om te kunnen leren
 • enthousiaste leerkrachten zorgen voor een positieve leeromgeving
 • leerlingen warm maken om te leren
 • ons mediagebruik in alle klassen is een grote troef

Zorgzaam: ‘Een brug bouw je langs twee kanten.’

In Sint-Jan hechten we veel belang aan:

 • samen de overkant van de brug bereiken, ieder op zijn eigen tempo en niveau
 • wie het nodig heeft dagen we uit, wie het moeilijk heeft nemen we bij de hand
 • het beste halen uit elk kind, iedereen heeft talent

Samen: ‘Samen bereiken we meer.’

In Sint-Jan hechten we veel belang aan:

 • onze klasdeuren die voor iedereen wagenwijd openstaan
 • een transparante communicatie want praten met elkaar werkt
 • een hechte samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en externen
 • kinderen de kans geven om hun hart te luchten, praten versterkt de emotionele ontwikkeling

Deze visietekst werd samengesteld door een klein hecht team met een groot hart voor elk kind.

Iedereen is welkom, ook jij.