Inschrijven

Welkom op onze school!

Inschrijvingsprocedure

Voor alle scholen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Willebroek geldt éénzelfde inschrijvings-procedure.

Nieuwe inschrijvingen
Onze school werkt met een digitaal aanmeldingssysteem dat alle scholen van de gemeente Willebroek gebruiken. De gemeente brengt ouders op de hoogte wanneer het aanmeldingsmoment start. Informatie hierover wordt eveneens via onze website, via de informatieborden aan de scholen,… bekend gemaakt.

Klik hier om naar het digitale aanmeldingssysteem te gaan.
Bij de aanmelding worden enkele gegevens opgevraagd. Het is belangrijk om deze eerlijk in te vullen, want bij foute informatie verlies je het recht op inschrijven, dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft.

Criteria aanmelding :

  • schoolvoorkeur : onbeperkt aantal scholen opgeven, volgorde is belangrijk, keuze rangschikken
  • afstand tot de woonplaats : de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school of de vestigingsplaats
  • systeem van dubbele contingentering : indicator en niet-indicatorleerlingen volgens de afgesproken streefnormen in het LOP.

Na de digitale aanmelding ontvang je van de gemeente een bevestigingsmail.
Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend volgens het criterium school van 1ste keuze gevolgd door de afstand van het domicilieadres tot de school of de vestigingsplaats. Indien je kind gunstig gerangschikt is, brengt de gemeente je schriftelijk op de hoogte gebracht van het inschrijvingsmoment.

Inschrijven aangemelde kinderen : maand mei
Inschrijven tijdens het schooljaar voor een volgend schooljaar kan slechts vanaf een door het LOP bepaalde datum. Informeer vooraf best even naar de beschikbare plaats(en) in de gewenste klas(sen).

Meer informatie en data vind je via volgende link: Aanmelden en inschrijven op school | Willebroek.

Alle inschrijvingen gebeuren na telefonische afspraak. Je kind is pas ingeschreven als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Alleen ouders of voogd kunnen inschrijven.
Bij de inschrijving dien je een officieel document voor te leggen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het betreft een document met daarop het rijksregisternummer.
Je kind kan maar in één school ingeschreven zijn.