Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. Samenstelling van de schoolraad:   

Oudergeleding:
Mevr. Sofie Deloof
Dhr. Gert Pauwels
Dhr. Peter Hechterrmans

Personeelsgeleding:
Juf Anne Van Muylder  (zorg KS)
Juf Diane Verbruggen (2L)
Juf Denise Borghijs (3L)

Lokale gemeenschap:
Mevr. Ilse Torfs
Mevr. Peggy Mariën

Secretaris:
Dhr. Peter Hechtermans