Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Disclaimer

De "Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Jan" streeft er naar om correcte, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen op haar website, maar ze kan niet voor 100% garanderen dat de informatie correct is. De school kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van deze website.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden waarop de school geen enkele invloed heeft. Deze links worden op voorhand onderzocht maar de school kan niet garant staan voor de juistheid van deze links of de inhoud ervan.

Indien U als bezoeker van mening bent dat een bepaalde link niet kan gelieve dit dan te melden aan de directie.