Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Schoolteam

Een team of ploeg is een aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Directie en staf

Bij ons kan je terecht voor allerhande informatie aangaande onze school, we zullen steeds trachten ouders en leerlingen te helpen bij vragen, problemen, opmerkingen, ...

Directeur: Nanda Dreesen
Administratie: Nancy Van de Vliet

Leerkrachtenteam:

Kleuteronderwijs :

 • IK: Juf Kim Geyskens
 • 1K: Juf Femke Huygens
 • 2K: Juf Claudia Verbeeck / Juf Mieke Brems
 • 3K: Juf Petra De Proft / Juf Eliene Milbouw
 • Interne zorgbegeleider: Juf Anne Van Muylder / Juf Petra De Proft
 • Kleuterturnen: Juf Annemie Van den Bergh
 • Kinderverzorgster: Juf Mieke Brems

Lager onderwijs :

 • 1L: Juf Samira Vandam
 • 2LA: Juf Diane Verbruggen
 • 2LB: Juf Kim Vonckx
 • 3LA: Juf Denise Borghijs / Juf Dorien Wellens
 • 3LB: Juf Vanessa Van Seghbroeck
 • 4LA: Meester Erwin De Ridder
 • 4LB: Juf Anke Huys
 • 5L: Juf Steffi Jenné
 • 6L: Meester Jan Blommaert
 • Zorgjuf/meester: Juf Tineke Van den Broeck (1L & 2L) / Juf Anke Huys / Juf Christel Moortgat (3L t.e.m. 6L)
 • Interne zorgbegeleider: Juf Vera Ilegems (1L & 2L) - Juf Hilde Van den Heuvel (3L t.e.m. 6L)

ICT: Christophe Franckx
Techniek: Juf Tineke Van den Broeck
Leerkracht LO: Meester Dennis Christiaens