Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Schoolteam

Een team of ploeg is een aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Directie en staf

Bij ons kan je terecht voor allerhande informatie aangaande onze school, we zullen steeds trachten ouders en leerlingen te helpen bij vragen, problemen, opmerkingen, ...

Directeur: Tom De Wachter
Administratie: Nancy Van de Vliet

Leerkrachtenteam:

Kleuteronderwijs :

 • IK: Juf Kim Geyskens
 • 1K: Juf Femke Huygens
 • 2K: Juf Claudia Verbeeck / Juf Mieke Brems
 • 3K: Juf Petra De Proft
 • Interne zorgbegeleider: Juf Anne Van Muylder
 • Kleuterturnen: Juf Annemie Van den Bergh
 • Kinderverzorgster: Juf Mieke Brems

Lager onderwijs :

 • 1L: Juf Samira Vandam
 • 2L: Juf Diane Verbruggen
 • 3LA: Juf Denise Borghijs / Juf Shana Van Dyck
 • 3LB: Juf Vanessa Van Seghbroeck
 • 4LA: Meester Erwin De Ridder
 • 4LB: Juf Anke Huys (Juf Dorien Wellens)
 • 5LA: Juf Steffi Jenné / Juf Christel Moortgat
 • 5LB: Juf Kim Vonckx / Juf Maaike Vervloessem
 • 6L: Meester Jan Blommaert
 • Zorgjuf/meester: Juf Shana Van Dyck / Juf Maaike Vervloessem / Juf Christel Moortgat
 • Interne zorgbegeleider: Juf Vera Ilegems (1L & 2L) - Juf Hilde Van den Heuvel (3L t.e.m. 6L)

ICT: Christophe Franckx
Techniek: Juf Maaike Verloessem
Leerkracht LO: Meester Dennis Christiaens