Ouderlijk gezag

1. zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

2. neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3. afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Afspraken i.v.m. rapporten:
Uw kind krijgt een vijftal rapporten mee per schooljaar. U zorgt er best zelf voor dat er een regeling getroffen wordt met de andere ouder dat u ook het rapport kan inkijken. Indien dit echt niet kan, neem dan contact op met de school, zodat u een kopie van het rapport op school kan komen afhalen.

Afspraken i.v.m. oudercontacten:
Uw kind krijgt één briefje mee. Indien mogelijk plant u met de andere ouder het contact op hetzelfde moment. Is dit voor u onmogelijk dan neemt u contact op met de leerkracht om een andere afspraak te regelen.

Afspraken i.v.m. cadeautjes:
Als er cadeautjes voor moeder- en vaderdag worden geknutseld, dan is dit telkens in één exemplaar. Ook voor de grootouders kan er in de klas maximum voor 2 groot-ouderparen iets gemaakt worden.

Afspraken i.v.m. nieuwjaarsbrieven:
U kan zoveel nieuwjaarsbrieven bestellen als u wil, maar in de lagere school kunnen er wel slechts drie geschreven worden in de klas. De rest is thuiswerk.

Afspraken i.v.m. rekeningen:
De schoolrekeningen worden met het kind meegegeven en in zijn geheel betaald door één ouder. Indien dit uitdrukkelijk wordt gevraagd kan de rekening opgesplitst worden.

4. co-school schap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leven te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.