Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:

  • Schoolreis, sportdagen (cfr. Jaarkalender)
  • 3L & 4L fietsklassen (3 dagen, 2 nachten)
  • 5L & 6L bosklassen of zeeklassen (5 dagen, 4 nachten)

Voor alle kleuters en leerlingen die deelnemen aan de daguitstap, wordt één middagtoezicht aangerekend
Voor alle leerlingen die deelnemen aan de meerdaagse uitstappen, wordt geen middagtoezicht aangerekend voor de betreffende periode.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moet op de school aanwezig zijn.