Ons reisdoel: de ideale school

Voor ons is de ideale school:

  • Een school waar het kind centraal staat, maar niet op zichzelf.
  • Een school waar zowel leerlingen als leerkrachten, maar ook ouders zich thuis voelen in een veilig klimaat.
  • Een school waar rekening gehouden wordt met de eigenheid van elk kind, zijn zwakheden,  zijn begaafdheid en zijn persoonlijkheid en waar het zich ten volle kan ontwikkelen.
  • Een school waar samenhorigheid, vredelievendheid, gedienstigheid en verdraagzaamheid geen ijdele woorden blijven, maar echt beleefd worden.
  • Een school die de gulden middenweg bewandelt tussen vrijheid en discipline zodat elkeen weet, begrijpt en aanvoelt wat kan en mag en wat niet kan.
  • Een school waar niet louter op het verstandelijk vlak gewerkt wordt, maar waar ook het sociale, het creatieve, het culturele, het sportieve, het godsdienstige ruime kansen krijgt.
  • Een school die een goede basis geeft aan kinderen, met de nodige bagage en een open kijk op de wereld, waar kinderen leren opkomen voor hun standpunt, kritisch maar met respect voor de anderen.
  • Een school waar een duidelijke structuur geboden wordt. Waar veel belang gehecht wordt aan stiptheid en orde, want deze geven kinderen een houvast in de chaotische wereld.
  • We willen een zorgzame school zijn die open staat voor inclusief onderwijs voor zover de draagkracht van de school dit toelaat.