Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Onze reisgids : Jezus Christus

Uit Zijn leven en Zijn evangelie putten we de inspiratie om de christelijke waarden voor te leven en te duiden.

Onze reisploeg: allen samen

De echte passagiers zijn de kleuters en de kinderen van de lagere school die geleidelijk hun eigen weg mogen ontdekken. Een boeiende tocht van zoeken, falen en slagen.

Zij moeten daarvoor kunnen rekenen op leerkrachten en directie die niet alleen hun verstandelijke ontwikkeling behartigen, maar heel hun groei naar volwassenheid. Van de leerkrachten en directie mogen we verwachten dat zij vakkundigheid nastreven en dit alles met ruime inzet en geduldige begeleiding.

De leerlingen mogen ook rekenen op:

  • de ouders, die individueel en langs het oudercomité of de schoolraad betrokken zijn bij het schoolgebeuren. Zij kunnen vanuit hun verscheidenheid veel nuttige suggesties aanbrengen, daadwerkelijke ondersteuning bieden en zelfs ten dienste staan voor allerlei taken, zelfs binnen sommige lessen;
  • het schoolbestuur, dat als hoofdverantwoordelijke van de school aandacht heeft voor het schoolbeheer en "de opdrachten en doelstellingen van een Eigentijdse Katholieke Basisschool".