Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Lestijden en vorming van de klassen

Elke kleuterschool en elke lagere school krijgt op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar ( 1 oktober van het lopende schooljaar bij een herstructurering) een aantal lestijden.
Met deze lestijden kan de school berekenen hoeveel verschillende klassen ze kan oprichten en hoeveel resturen er zijn.
In overleg met de schoolraad wordt bepaald hoe deze resturen worden aangewend.
Welke leerkracht welke opdracht krijgt en in welk lokaal, wordt beslist binnen het schoolbestuur.

Het kleuteronderwijs

Spelend leren in een geest van geborgenheid.
Beleven, waarnemen en ervaren van de boeiende wereld .
Groeien naar zelfstandigheid.
Op speelse wijze omgaan met taal, wiskundige begrippen.
Motorische vaardigheden ontwikkelen.

Wij helpen uw kind graag over de drempel tussen kleuter- en lagere school.
Hiervoor bieden we geregeld gerichte activiteiten aan waaronder zwemmen voor vijfjarige kleuters, alsook een dagje "eerste leerjaar".

Het lager onderwijs

Ons doel is uw kind zo goed mogelijk te leren lezen, schrijven en rekenen.
Maar er is meer: luisteren , spreken, tekenen, zingen, creatief zijn, wereldoriëntatie, zich gedragen in het verkeer.
Alles rekening houdend met de eigenheid van uw kind.

Met oog voor de totale vorming van uw kind:

  • creatieve namiddagen
  • theater en poppenspel
  • sportdagen en buitenschoolse sportactiviteiten
  • studiereizen en openluchtklassen
  • kerst- en carnavalfeest.

Wij willen meehelpen aan de opvoeding tot een positieve ingesteldheid:
inzet, motivatie, werk- en leerhouding, samenwerking en leven met anderen.