Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Copyright

De "Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Jan" streeft er naar om de auteursrechten en de bronvermeldingen toe te passen zoals het beschreven staat in de wet. Indien auteurs menen dat dit niet het geval is, worden ze verzocht dit te melden aan de directie.

Het probleem zal dan zo snel mogelijk onderzocht worden en indien nodig rechtgezet. De aangeboden foto's en teksten mogen niet voor publicatie gebruikt worden zonder de schriftelijke toelating van de auteur. Het is uitdrukkelijk verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden te gebruiken.