Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Welzijnsbeleid

verkeersveiligheid

Alle ouders vinden het normaal en zelfs zeer belangrijk dat er op school een degelijke verkeersopvoeding gegeven wordt. Daarom vinden wij, als school, het ook belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven.

 • Plaats uw wagen op de juiste plaats!
 • Steek de straat over op het zebrapad!
 • Wees hoffelijk!
 • Stop NIET voor de schoolpoort!

Houd de zone tussen de poort en de dranghekken vrij voor de kinderen. Wachten en praten kan ook achter het hek.

Aan de ouders vragen wij vriendelijk doch dringend dat zij van hun kind aan de poort afscheid nemen. Zo is het voor de leerkracht die bewaking heeft overzichtelijk om te bewaken. De allerjongste kleuters mogen wel in de hand van de leerkracht doorgegeven worden.

Rijen georganiseerd door de school 's middags en 's avonds :

 • Rij naar de Beekstraat
 • Rij naar de Baeckelmansstraat
 • Rij naar de Kardinaal Cardijnwijk

Ouders spreken met hun kinderen duidelijk af welke weg zij steeds dienen te volgen om naar huis te gaan. Wanneer uw kind met een andere rij dan gewoonlijk mee moet gaan, gelieve dit in de agenda te vermelden.

verkeersopvoeding

Verkeersopvoeding op school:
Naast de verkeerslessen in de klas organiseren wij ook praktijkoefeningen

KLEUTERSCHOOL

 • Uitstappen te voet
 • Oefenmomenten fietsen

LAGERE SCHOOL

 • Fietsparcours Lagere school 2 x per schooljaar
 • Fietsuitstappen vanaf het 3de leerjaar
  Hiervoor hebben de kinderen nodig:
  -een fluohesje
  -een fietshelm
  -een fiets die in orde is

medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

roken is verboden op school!

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 u. 's morgens en 18.30 u. 's avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. 's morgens en 18.30 u. 's avonds. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.