Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Oudercomité

Voorzitter: Peter Hechtermans
Secretaris: Leen Cortebeeck
Penningmeester: Natascha Jooris 

Leden
Bertens Marieke, ouder van Ferre (2L), Lien (2K), Lore (IK)
Borghijs Tom, ouder van Cas (3L), Nell (1L)
Broothaerts Els, ouder van Celle (2L), Stinne (2K)
De Gelaen Hilde, ouder van Lotte (5L)
Deschryver Nele, ouder van Filo (2K), Ode (IK)
Duvetter Thomas, ouder van Margot (3L), Jasmien (3K)
Felix Kim, ouder van Lynn (2K)
Gobien Angelique, ouder van Lloyd (2L)
Hechtermans Peter, ouder van Carlos-Lucas (3L), Pieter-Alexander (2L), Charly-Rose (3K)
Huysmans Kurt, ouder van Senne (2L)
Janssens Evy, ouder van Juline (2L), Emile (2K)
Jooris Natascha, ouder van Hannelore (2L), Marjolein 3)
Leen Mieke, ouder van Frans (5L), Lieze (3L)
Tersago Charlotte, ouder van Alexia (1K)
Van den Bergh Joke, ouder van Rhune (2L), Torre (2K), Sten (1K)
Van den Broeck Ann, ouder van Nell (3K)
Van Lint Kjell en Vancoillie Leen, ouders van Lars (3L), Nils (1L)
Van Mol Rueben, ouder van Mathias (1L), Julie (3K)
Van Poucke Sara, ouder van Emil (IK)
Vanderschueren Bart, ouder van Keano (6L), Warre (3L), Mitte (1L)
Verlinden Kurt en Cortebeeck Leen, ouders van Jens (4L), Kato (1L)
Vermoesen Kris, ouder van Jolien (1L), Febe (2K)

Wat is het doel van het oudercomité

Het schoolleven een bijkomende dimensie geven door:

 • informatieavonden te beleggen
 • Een verkeersveilige omgeving te creëren
 • Bij te dragen bij schoolreizen, bos- en zeeklassen
 • Organiseren van diverse evenementen

Communicatiekanaal tussen ouders en school:

 • Regelmatige vergaderingen om opmerkingen / suggesties aan te geven
 • Beter leren begrijpen hoe de school werkt en hoe wordt omgegaan met de leerlingen
 • Begrijpen van de visie van de school

Ondersteuning voor de school:

 • Bij onderhoudswerken aan de school
 • Op vlak van informatica
 • Op financieel vlak met middelen voortvloeiend uit diverse activiteiten

Hoe gaan we te werk?

Op maandelijkse basis komt het oudercomité samen om te praten over het schoolleven en hoe de school ondersteund kan worden om zo goed mogelijk te functioneren.

Vanuit dit oudercomité worden verschillende evenementen bedacht en gerealiseerd. Naast de evenementen beschikken we ook over enkele projectgroepen die gans het jaar door actief zijn binnen de school.

Als vrijwilliger kan u zich zowel als lid van het oudercomité of als helpende hand opgeven om onze evenementen mee te realiseren.

Zo zijn in het verleden de volgende evenementen en projecten ontstaan:

Evenementen:

 • Grootouderfeest
 • Mosselfeest
 • Kerstmarkt
 • Kaas- en bieravond
 • Dropping
 • Schoolfeest
 • Lente-ontbijt

Projecten:

 • Verkeersveiligheid
 • Computer
 • Verbouwingen/Onderhoud

Wil je zelf ook graag deel uitmaken van ons team en op een zéér gezellige en sfeervolle manier de school mee ondersteunen stel je dan kandidaat als lid van het oudercomité waar je regelmatig mee vergadert en mee deel uitmaakt van de evenementen. Dit kan door aanwezig te zijn op onze eerste vergadering in september.
Wij hebben ook steeds helpende handen nodig op het moment van de realistaie van een evenement. Hiervoor zal nog een apart schrijven rondgaan.

Vele handen maken het werk lichter.
Lichter werk maakt meer plezier
Meer plezier maakt een goeie sfeer
Eens goeie sfeer maakt HET OUDERCOMITE !