Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Lokaal Overleg Platform (LOP)

In steden met een grote concentratie van allochtone bevolking werd in de loop van het schooljaar 2002-2003 een Lokaal Overleg Platform (LOP) opgericht onder toezicht van een "deskundige" aangesteld door het ministerie.

In het LOP-Willebroek zetelen afgevaardigden van al de scholen van alle netten, naast afgevaardigden van de representatieve allochtone gemeenschappen en belangrijke sociale verenigingen.

Het LOP-Willebroek moet erop toezien dat er geen discriminatie is binnen de scholen.