Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Wie is wie in onze school ?

Onder deze menu schetsen we een beeld van welke mensen van dichtbij of veraf betrokken zijn bij de werking van onze school.

Sint-Jan is een gesubsidieerde vrije basisschool
Gesubsidieerd = de werkingsmiddelen worden door de Vlaamse Gemeenschap betaald op basis van het aantal ingeschreven leerlingen.
Vrije = de Inrichtende Macht van de school bepaalt het karakter van de school. In ons geval is het een katholieke school.
Basisschool = er wordt kleuter- en lager onderwijs verstrekt m.a.w. de kinderen kunnen bij ons terecht van 2,5 jaar tot 12 jaar.