Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Godsdienst onderwijs

Wij hebben eerbied voor de godsdienstige overtuiging van anderen, zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.
Alle leerlingen nemen deel aan de godsdienstlessen en maken kennis met het leven en de leer van Jezus Christus. De godsdienstlessen worden vanuit dagelijkse situaties opgebouwd.

  • Hoe pakken wij het aan?
  • Hoe doen anderen het?
  • Hoe heeft Jezus het ons voorgedaan?

We maken kennis met de bijbel, het kerkelijk jaar en andere godsdiensten.

Alle leerlingen nemen deel aan de gebedsmomenten en de vieringen die binnen schoolverband of binnen de klas gehouden worden. Andersgelovigen worden niet verplicht het kruisteken te maken of te communie te gaan.

De eerste communie wordt gedeeltelijk voorbereid in het tweede leerjaar.
Van andersgelovigen wordt verwacht dat ze ook actief deelnemen aan deze voorbereidende lessen.