Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Huiswerkbeleid

Dit omvat taken en lessen.

Wij oordelen dat huiswerk in de eerste vier leerjaren van de lagere school vooral een attitudevorming is. Daarom bouwen wij stapsgewijs de inhoud en de hoeveelheid op.
In het eerste en het tweede leerjaar blijven de dagelijkse leesbeurten belangrijk en noodzakelijk.

Huistaken zijn belangrijk omdat

  • ze een kans zijn om de theorie uit de klas levensecht te maken
  • om iets te memoriseren of in te oefenen
  • om het zelfstandig werken en leren leren in de praktijk om te zetten
  • omdat ouders zo de kans hebben om hun kind te volgen

Af en toe krijgt de leerling een taak met "moet-jes" en "mag-jes". Dwing uw kind niet om de "mag-jes" te maken. Motiveren kan natuurlijk.
Belangrijk: noteer in het agenda wanneer uw kind veel te lang aan het thuiswerk bezig is en bespreek dit met de leerkacht.