Vrije basisschool Sint-Jan Tisselt
Kardinaal Cardijnlaan 1A
B-2830 Tisselt (Willebroek)
+32 3 886 42 58

Ouderbetrokkenheid

We vinden een open en directe communicatie tussen ouders en leerkrachten zeer belangrijk. Daarom richten wij een aantal formele contacten in.
Zit je iets dwars of begrijp je iets niet volledig, maak gerust een afspraak met de leerkracht om meer duidelijkheid te krijgen. De afspraak met de leerkracht kan je bijvoorbeeld via de agenda, voor of na schooltijd maken. Misschien kan de leerkracht je niet onmiddellijk te woord staan omdat zij/hij toezicht heeft of materiaal voor de les moet klaarzetten. Spreek dan een moment af dat voor u beiden past.

Oudercontacten

In de loop van de maand september worden er oudercontacten georganiseerd die eerder een informatief karakter hebben. U krijgt informatie over de leerstof, de methode, de afspraken en de aandachtspunten.
U heeft de kans om vragen te stellen en om suggesties te doen. Op de laatste woensdag voor de kerstvakantie worden alle ouders van het lager onderwijs uitgenodigd om de rapporten af te halen en die te bespreken met de leerkrachten. Ook voor de kleuters is er dan de mogelijkheid om de evolutie van de kinderen te bespreken.
Voor de paasvakantie worden de ouders uitgenodigd van de kinderen waarvan de vorderingen niet zo vlot verlopen.
Op het einde van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om de eindresultaten te bespreken. Indien nodig kan u steeds een individueel contact met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directie afspreken.

data: zie info-krant

Rapporten

Ongeveer elke zeven à acht weken zal uw kind met een rapport naar huis komen, zodat je een totaal overzicht krijgt van de prestaties van uw kind over een ruimere periode. Ook de evaluatie van het gedrag van uw kind wordt op het rapport weergegeven. Dit vinden wij zeer belangrijk.
Bij de rapporten zijn dan de proeven gebundeld die als basis dienden voor de resultaten op de rapporten. Het doornemen van deze bundel kan u nog beter op de hoogte brengen.
Een vergelijking van de vorderingen over de maanden heen is steeds zinvol.
Waardeer de inzet van uw kind en bemoedig het.
Neem eventueel contact op met de leerkrachten of de directie.

data: zie schoolkalender

Schoolagenda

De leerlingen noteren hun taken en lessen in een agenda.
Het is wenselijk dat u, ouders, de schoolagenda van uw kind dagelijks nakijkt. In het eerste, tweede en derde leerjaar vragen we het agenda dagelijks te handtekenen; vanaf het vierde leerjaar zal wekelijks moeten volstaan. Zo stimuleert u uw kind om stipt te zijn. Eventuele mededelingen, vragen of opmerkingen mogen in het agenda genoteerd worden. Er is ruimte voorzien bij opmerkingen voor dergelijke nota's.
Voor de kleuters hanteren wij het "heen & weer-schriftje". Hierin kunnen de juf, maar ook de ouders hun bekommernissen en vragen kwijt.

Schoolkrantje

Hierin treft u informatie over activiteiten die op de planning staan. Ook verslagen van wat voorbij is kan u hier lezen.
We streven ernaar om vier keer per jaar (herfstvakantie, kerstkrant, paaskrant en zomerkrant) een schoolkrant uit geven en op de website te zetten.

Inlichtingen voor gescheiden ouders

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door de rechter bepaald zijn m.b.t. het ouderlijk gezag.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Oudercontacten

Uw kind krijgt 1 briefje mee. Indien mogelijk plant u met de andere ouder het contact op hetzelfde moment. Is dit voor u onmogelijk dan neemt u telefonisch contact op met de school om een andere afspraak te regelen. Wanneer de oudercontacten worden georganiseerd, kan u terugvinden op onze website of telefoneer naar het secretariaat.

Rapporten

Uw kind krijgt een 5-tal rapporten mee per schooljaar. U zorgt er best zelf voor dat er een regeling getroffen wordt met de andere ouder dat u ook het rapport kan inkijken. Indien dit echter niet kan, neem dan contact op met de school, zodat u een kopie van het rapport op school kan komen afhalen.

Cadeautjes

Als er cadeautjes voor moeder- en vaderdag worden geknutseld, dan is dit telkens in 1 exemplaar (in principe voor de natuurlijke ouders). Ook voor de grootouders kan er in de klas maximum voor 2 grootouderparen iets gemaakt worden.

Nieuwjaarsbrieven

U kan er zoveel bestellen als u wil, maar in de lagere school kunnen er wel slechts 3 geschreven worden in de klas. De rest is thuiswerk.

Communicatie

Een goede communicatie voorkomt heel wat problemen of lost ze op. Daarom is het belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de klasleerkracht of de
directie.

Rekeningen

De schoolrekeningen worden met het kind meegegeven en in zijn geheel betaald door één ouder. Indien dit uitdrukkelijk wordt gevraagd kan de rekening opgesplitst worden.